FANDOM


Hvězdná základna 718 (zkráceně Základna 718) spadá pod velení Hvězdné flotily.

Na Hvězdné základně 718 se konala roku 2364 mimořádná konference Federace. Zúčastnil se jí také kapitán Jean-Luc Picard. Na ní mu byl přidělen úkol, aby s lodí USS Enterprise-D prozkoumal Sektor 30 a Sektor 31. V těchto sektorech se nacházejí Hvězdné základy Flotily, z čehož dvě základny byly v Sektoru 30 zničeny a se základnami v Sektoru 31 Federace ztratila spojení. Měl zjistit, co se v těchto sektorech stalo a kdo to způsobil. Úkol byl o to závažnější, protože se zde nacházela Romulanská neutrální zóna a Federace měla obavu ze střetu s Romulany (TNG: The Neutral Zone).