FANDOM


Soubor:Ventu.jpg

Ventuové jsou jedním ze dvou druhů, vyvinuvších se na planetě Ledos v kvadrantu Delta. Jsou příbuzní Ledosianům, kteří věří, že Ventuové jsou jejich předci v průběhu evoluce. Ventuové nemají žádný mluvený nebo psaný jazyk. Komunikují pomocí znaků.

Na rozdíl od Ledosianů nejsou Ventuové technologicky vyspělí. V době jejich společné historie, se Ledosiané dostali do konfliktu s Ventuy, a znečišťovali jejich území. Druh 312, který v té době Ledos zkoumal, vztyčil kolem území Ventuů na jižním kontinentě energetickou bariéru, aby Ventuy ochránil před Ledosiany. Když se Ledosiané stali technologicky vyspělým, warp používajícím druhem, Ventuové byli stále primitivní lovci a česači ovoce.

V roce 2377, kdy se Sedmá z devíti a Chakotay měli na Ledosu účastnit konference, střetli se s bariérou a při nouzovém transportu skončili uvnitř pole. Sedmá přišla na to, jak štít neutralizovat, ale k tomu potřebovali, aby jim Ventuové pomohli dotáhnout trosky raketoplánu. Když byl výsadek zachráněn, Voyager i přes ostré protesty Ledosianů obnovil energetickou bariéru, protože Ledosiané okamžitě po jejím pádu začali přirozený život Ventuů ohrožovat. (VOY: "Natural Law")

VentuovéEditovat

Protože Ventuové neměli mluvený jazyk, nebylo uvedeno ani žádné jejich jméno.