FANDOM


Vacca VI
Vacca VI
Umístění: soustava Vacca, sektor Cabral
Třída: M
Obyvatelstvo: Boraalané
Vacca VI je šestá planeta soustavy Vacca. Je to planeta třídy M a nachází se v sektoru Cabral, v izolované části prostoru Federace.

Na planetu byla přemístěna osada Boraalanů z planety Boraal II. Dr. Nikolai Rozhenko vybral Vaccu IV, protože její klimatické podmínky se nejvíce podobali těm, které byli pro Boraalany přirozené. USS Enterprise-D převezla Boraalany v simulátoru, aniž by si toho oni všimly. (TNG: "Homeward")