FANDOM


Galaxy class transporter
Transportér na lodích třídy Galaxy
NX class transporter
Transpostér na lodích třídy NX, Enterprise NX-01
EmoryErickson
Emory Erickson vynálezce transportéru
Transporter console 23rd century
Ovládací panel transportéru 23. století
Transporter console 2254
Ovládací panel transportéru, rok 2254
Transporter on Enterprise NX-01
Transportér na lodích třídy NX


Transportér je zařízení sloužící pro takřka okamžitý přenos osob a objektů z jednoho místa na druhé. Transportér hmotu ať živou, či neživou dematerializuje (rozloží) a v této podobě energie ji snáze přenese na určené místo, kde se opět materializuje (vrátí do původní podoby).

Princip Editovat

Nejprve je třeba, aby obsluha transportéru zaměřila požadované souřadnice. Následně je přepravovaný předmět nebo osoba naskenována. Po potvrzení na ovládacím panelu dochází ke kompresi molekul do datového toku, který prochází přes vyrovnávací paměť transportéru, kde se nakrátko uloží a přepošle přes transportní emitory. Objekt je nakonec znovu složen na požadované místě.

BiofiltrEditovat

V novějších verzích je implantován do transportéru biofiltr. Jedná se o podsystém transportéru navržený k prohlížení příchozího transportního paprsku před materializací. Slouží k odstranění potenciálně nebezpečných nemocí a virů, které systém zná a má uložené v paměti.

Dopplerův posun souřadnicEditovat

Aby mohl být kompenzován posun souřadnic je třeba nakrátko uložit datový tok do paměti transportéru, než systém propočte Dopplerův posun souřadnic.

Rušení a omezeníEditovat

Bez zaměření objektu, který se má přenést nemůže být transport ani zahájen. Rušení může být přírodního charakteru tak uměle vytvořené pomocí inhibitoru transportu (rušička transportů). Lodě jsou chráněny proti neoprávněnému transportu štíty. Chce-li někdo něco transportovat na loď chráněnou štíty, musí se otevřít "okno" v štítovém systému, přesněji pronikne transportní paprsek na loď.

HistorieEditovat

  • Transportér používá mnoho civilizací. První člověk který vynalezl a sestrojil transportační zařízení byl Emory Erickson v roce 2121. (ENT: "Daedalus")
  • V 29. století se používá časový transportér. (ENT: "Shockwave, Part I")
  • Informace ze STNG o používání transportéru k přesunu lidí je v rozporu s informacemi ze STE. Dle údajů ze STNG se transportéry k přesunu lidí začali používat přibližně v polovině 23. století. Autoři seriálu STE si tato fakta (a řadu dalších - viz. fázové zbraně apod. upravili z marketingových důvodů).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki