FANDOM


Thot je vysoká vojenská hodnost používaná v Breenské konfederaci a důstojník s touto hodností má i jistou politickou moc. V podstatě odpovídá hodnosti generála či cardassijského legáta.

V roce 2375 se vůdcem Breenské konfederace pod nadvládou Dominionu stal thot Gor, který byl po druhé bitvě u Chin'toky nahrazen thotem Pranem. (DS9: Strange Bedfellows, Tacking Into the Wind, What You Leave Behind)