FANDOM


Tholian jsou extrémně xenofobní a teritoriální ne-humanoidní rasa, založená a složená s anorganických látek a sloučenin. Na rozdíl od ras na organické bázi, jež je základním stavebním prvkem uhlík "C", je tato rasa na anorganické bázi, a jejím stavebním kamenem je křemík "Si". S toho vyplývá, že rasa spadá do zcela výjimečné a unikátní klasifikace krystalických ras. Rasa je součástí Tholiského sněmu, není vyloučeno, že se jedná o zakládající rasu. Tento stát či uskupení se nachází na hranici Beta kvadrantu s kvadrantem Alfa, poblíž Klingonské říše a Hegemonie Gornu. Hlavním světem této rasy a celého uskupení je Tholia, jež je planeta třídy Y, neboli "Démon". Na této planetě je průměrná teplota kolem je 230 °C.