FANDOM


Taris subcommander
Subkomandérka Taris (2365)
Pohlaví: Žena
Druh: Romulan
Herečka: Carolyn Seymourová
Taris byla v šedesátých letech 24. století Romulanskou subkomandérkou a velícím důstojníkem na romulanském válečném ptáku IRW Haakona.

V roce 2365 se její loď odmaskovala v Neutrální zóně v blízkosti USS Enterprise-D, která vlétla do Romulanské neutrální zóny na žádost Donalda Varleyho, kapitána USS Yamato, který zde hledal mateřskou planetu vyhynulých Iconianů.

Krátce po setkání obou lodí, USS Enterprise a USS Yamato, nastala úplná destrukce lodi Yamato z důvodu postupného vysazování všech jejích lodních systémů. Toto zničení lodi se později přičítalo jejímu setkání s iconianskou sondou, která do ní naskenovala nežádoucí přenosový software.

Tarisině lodi Haakona se podařilo nepozorovaně stáhnout záznamy deníků USS Yamato. Tímto přenosem záznamů se však i do její lodi dostal nekompatibilní software, v důsledku čehož i u ní nastalo postupné vysazování systémů.

I přesto, že subkomandérka Tatis vyzvala USS Enterprise k odletu z Neutrální zóny, rozhodl její kapitán Jean-Luc Picard tuto zónu nepustit do doby než vyšetří, proč došlo ke zničení lodi USS Yamato. Za tímto účelem nasměroval svojí loď k planetě Iconia, kde právě kapitán Varley hledal pozůstatky Iconianů. Po celou dobu však byli sledováni lodí Haakona.

Na povrchu Iconie objevil výsadkový tým vedený Picardem řídící centrum. Z ní právě byly automaticky vypouštěny sondy. Navíc zde výsadek objevil bránu, kterou se bylo možné přenášet do různých částí vesmíru. Po dobu pobytu Picarda na povrch Iconie vyjednával se subkomandérkou Tarisou komandér Riker. Ta si nárokovala prostor jako území Romulánů a vyžadovala na Rikerovi, aby ihned Enterprise opustila toto území. Během jednání z povrchu Iconie vyletěla další sonda, která letěla přímo k IRW Haakona. Na důrazné upozornění Rikera ji nechala včas subkomandérka Taris odstřelit.

Aby se tato technika nedostala do rukou Romulanů, rozhodl se kapitán Picard toto řídící centrum autodestrukcí zničit. Těsně před úplným zničením iconianského řídícího centra se chtěl nechat kapitán Picard přenést bránou na palubu své lodi. Omylem se však zhmotnil na můstku IKW Haakona. Ihned ho obklopili se zbraněmi romulanští bezpečnostní důstojníci. Na příkaz subkomandérky Taris ho však nezatkli. Než však s ním sama začala vyjednávat, podařilo se Milesovi O'Brienovi lodním transportérem Picarda přenést na USS Enterprise. Poté první důstojník Riker nabídl subkomandérce pomoc hlavního inženýra Geordiho La Forgeho při odstraňování nežádoucích iconianských programů na palubě její lodi, které se postupně aktivovaly v počítačových systémech. (TNG: Contagion)

Toto byla první role Carolyn Seymourové ve Star Treku. Později hrála i další Romulanku – Toreth.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki