FANDOM


Třída Federation
Federation class 001

Panoramatický pohled na Federation class

Typ lodi: Křižník - Těžší kategorie
Délka: 319,95 m
Šířka: 140,06 m
Výška: 86,82 m
Palub: 16
Hmotnost: 892 000,000 tun
Posádka: 500, evakuační limit 720
Rychlost cestovní: warp warp 5 (TOS warp 6)
Rychlost maximální: warp warp 6 (TOS warp 7,3)
Rychlost kritická: warp 8 (TOS warp 10,1) (maximálně 12 hodin)
Phasery:

10x bank třída VII (celkem 7 350 TW)

18x emitor třída VI (celkem 9 000 TW)

Disruptory: 0
Torpédomety: 4x fotonový torpédomet - třídy 2, fotonová (190 ks)
Štíty: Standartní systém štítů (910 000 TJ)
Trup: Těžký monotaniovo-duraniový dvojitý trup + antiphaserové pokrytí trupu

pole strukturální integrity standartního stupně

Diplomatické vybavení: kategorie 2
Vědecké vybavení: kategorie 2
Provoz: 2270 - 2280
Počet: 20; 18 ztraceno během služby či během válečného konfliktu, především v Domionských válkách, zbylé dvě byli vyřazeni s aktivní služby Hvězdné Flotile, poté dáni Denobule II, která je využívá k ochraně své planety a systému.
Příklady lodí:

Třída Federation je třídou Federačních lodí sloužících ve Hvězdné flotile v 70 let. 23. století. Plavidla byla navržena jako postupná náhrada třídy Constitution refit I. Nikdy též třída Federation, označován jako Constitution refit II.

Třída Federation je těžký křižník Federace 70 let. 23. století. Ačkoliv lodě tříd Constitution refit. a Miranda refit. byly považovány za více než schopné bránit Federaci před útoky zvenčí, bylo v 70. letech 23. století rozhodnuto o stavbě nové třídy lodí, která by dala Hvězdné flotile více než jasnou převahu na Romulany a Klingony. Tato nová třída byla koncipována výhradně jako bojová. Nesla jen málo vybavení vědeckého a i zařízení pro diplomatické konference bylo velmi omezeno. Tento radikální odklon Hvězdné flotily od jejich konstrukčních zásad vedl ke vzniku nového typu plavidel Federace, tzv. Dreadnoughtů - Bitevník.

Lodě byly vybaveny těžkými zbraněmi, obsahující pět phaserových bank se dvěma phasery v každé a devět phaserových emitor se dvěma v každé, plus 4 fotonové torpédomety. Naposled zmíněné byly nového typu, daleko silnější než všechny dosavadní. V obranných prvcích byly lodě stejně dobře vybaveny. Štíty byly téměř o 30% silnější než ty na třídě Constitution refit. Struktura trupu byla značně pevnější a odolnější než ta běžně užívaná u lodí Federace. Celý trup byl též pokryt supravodivou ochrannou vrstvou, která rozptýlila energii na trup dopadající při útoku phaserem na celou loď, což velmi zvýšilo odolnost proti poškození trupu při bitvě.