Wikia

encyklopedie Star Treku

Surak

1 729stránek na
této wiki
Diskuse0
Surak
Surak
Druh Vulkánec
Pohlaví Muž
Povolání Filosof
Surak
Surak je vulkánský filosof, myslitel a logik.

V době kdy Vulkánci nebyli schopni potlačovat své emoce a sklonu k násilí propukla ničivá a nelítostná válka. Na pokraji vyhubení, vystoupil se svou novou filozofií míru, nenásilí, kontroly emocí a snahy o dokonalou logiku. Ne všichni s ním souhlasily. V důsledku nepřijímání jeho učení se od Vulkanců odtrhli pozdější Romulani.

On prošel vulkanskou nejničivější pouští zvanou Výheň a došel až do svatyně T'Karath, kde skryl své spisy v artefaktu zvaném Kir'Shara.

Zemřel na nemoc z ozáření na Mount Seleya. Tam také byla v podzemních jeskyních v katrové arše uchována jeho katra.

Jeho filozofie se stala základem moderní vulkanské společnosti, i když se originální spisy hned nenašly, a tak bylo jeho učení značně zkresleno. To vedlo k mnoha různým interpelacím jeho učení. Vulkánská společnost se v té době silně odchýlila od jeho učení, ač se jím oficiálně přísně řídila.

Až za velmi dlouho jeho katru našel Syrran, který si někdy říkal také Arev, a přijal ji do sebe. To vedlo až k vzniku hnutí syrranitů, kteří byli v příkrém rozporu s politikou Vysokého velení.

V roce 2154 se Syrran setkává s kapitánem Jonathanem Archerem a T'Pol z Enterprise (NX-01), kteří ve Výhni pátrali po T'Pau, neprávem obviněné z atentátu na velvyslanectví Země nacházející se na Vulkánu. Syrran však umírá dříve než dojde do svatině T'Karath. Před svou smrtí však stihl pomocí splynutí myslí přemístit surakovu katru do kapitána Archera a ten s nově získanými vědomostmi našel svatyni Kir'Sharu. Spolu s T'Pau a T'Pol se mu podařilo donést ji do Vysokého velení. To způsobilo změnu vulkánské politiky a společnosti. Velení převzala T'Pau a Nejvyšší velení brzy rozpustila. To vedlo ke konci úpadku vulkánské kultury. Surakova katra byla poté přenesena z kapitána Archera do kněze Golu, jehož jméno není známo. (ENT: The Forge, Awakening, Kir'Shara)

Spock s výsadkem se na planetě Excalbia setkali s jeho replikou. (TOS: The Savage Curtain)

V síti Wikia

Náhodná Wiki