FANDOM


SarinaDouglas1
Jméno: Sarina Douglasová
Pohlaví: žena
Druh: geneticky vylepšený člověk
Herečka: Faith C. Salieová
SarinaDouglas2

Sarina Douglasová byla geneticky vylepšená žena, která jako dítě podstoupila ilegální proceduru, jenž vylepšila její mozek. Došlo tak ke zvýšení její inteligence za hranici geniality, avšak její smysly (především zrak a sluch) nebyly dostatečně rychlé v dodávání podnětů mozku a Sarina se tak nemohla soustředit na jakékoliv dění kolem sebe. Navenek proto působila jako tichá a apatická.

V roce 2374 byla Sarina spolu s dalšími třemi geneticky vylepšenými pacienty (a zároveň jejími přáteli) poslána z ústavu, kde žili, na Deep Space 9 kvůli jejich studování doktorem Bashirem, který je sám takto vylepšen.

Z počátku se jevili poměrně prospěšní pro Federaci, protože díky své nadprůměrnosti přišli na to, že Weyoun chce postoupit Federaci bezvýznamnou oblast pod kontrolou Dominionu výměnou za federační planetu, jejíž zdroje by byly použitelné pro výrobu ketracelu pro Jem'Hadary.

Později však došli k závěru založenému na pravděpodobnostních výpočtech, že Federace nikdy nedokáže Dominion porazit a lidé by se měli vzdát dřív, než válka bude stát příliš mnoho životů. Poté, co Benjamin Sisko odmítl jejich návrh na kapitulaci i jen předložit Velení Hvězdné flotily, se rozhodli zabránit těmto vysokým ztrátám sami. Kontaktovali Weyouna a chtěli mu vyzradit tajné informace, které by dominionským jednotkám umožnily rychle dobýt celý kvadrant Alfa při co nejmenších ztátách mezi občany Federace.

Když se jim v tom doktor Bashir pokusil zabránit, přemohli ho, spoutali a nechali Sarinu, aby jej hlídala. Bashirovi se ji však podařilo přesvědčit, aby ho pustila a pomohla mu tak ostatní pacienty zastavit před uskutečněním jejich plánu. Krátce potom všichni čtyři pacienti z DS9 odcestovali zpět do ústavu. (DS9: Statistical Probabilities)

V roce 2375, kdy se Sarina se svými přáteli vrátila na DS9, u ní doktor Bashir provedl operaci, která měla dovolit lepší spolupráci jejího mozku se smysly, takže by mohla vést normální život. Když byl zákrok úspěšně proveden a Sarina mohla poprvé v životě normálně vnímat okolí a komunikovat s ním, doktor Bashir se do ní zamiloval. To téměř vedlo k jejímu opětovnému uzavření se do sebe, protože nevěděla, jak má na Bashirovy city reagovat, přestože mu byla velmi vděčná za to, co pro ni udělal. Krátce na to z DS9 odletěla pracovat v Corgském výzkumném ústavu. (DS9: Chrysalis)

Sarina byla ztvárněna Faith C. Salieovou.

ÚčinkováníEditovat