FANDOM


Třída Prometheus
Prometheus class 001.jpg

Panoramatický pohled na třídu Prometheus, na nižší orbitě planety třídy K.

Typ lodi: Průzkumník (Křižník - Těžší kategorie)
Délka: 415 m
Šířka: 170 m
Výška: 64 m
Palub: 15
Hmotnost: 1 205 000,000 tun
Posádka: 175, evakuační limit 500
Rychlost cestovní: warp 9,9
Rychlost maximální: warp 9,99
Rychlost kritická: warp 9,99? po dobu 18 hodin
Phasery: 18x bank třída XII (celkem 90 000 TW)
Disruptory: 0
Torpédomety: 5x rychlopalný kvantový torpédomet - třídy 2, fotonová/kvantová (290 ks)
Štíty: Auto-modulovaný vysokou kapacitou regenerační systém štítů (3 950 000 TJ)
Trup: Těžký duraniový/tritaniový dvojitý trup

+ 15,35 cm ablativního pancíře, pole strukturální integrity vysokého stupně

Diplomatické vybavení: kategorie 2
Provoz: 2375 - ?
Počet: 5 ve službě, 1 ve stavbě, 104 plánováno
Příklady lodí:


Výzbroj: Cestovní mód: 12 phaserových bank typ XII, celkový výkon 60 000 TW 2 rychlopalné kvantové torpédomety + 290 torpéd Bojový mód: Primární trup: 6 phaserových bank typ XII, celkový výkon 30 000 TW 2 rychlopalné kvantové torpédomety + 115 torpéd Sekundární trup: 4 phaserové banky typ XII, celkový výkon 20 000 TW 3 rychlopalné kvantové torpédomety + 175 torpéd Terciální trup: 8 phaserových bank typ XII, celkový výkon 40 000 TW Celkem: 18 phaserových bank typ XII, celkový výkon 90 000 TW 5 rychlopalných kvantových torpédometů + 290 torpéd Obrana: Vysokokapacitní regenerativní systém štítů s automatickou modulací, celková kapacita 3 915 000 TJ Těžký duraniový/tritaniový dvojitý trup plus 18 cm ablativního pancíře Pole strukturální integrity vysokého stupně Rychlost: Normální cestovní: warp 8 Maximální cestovní: warp 9,9 při testech, motory stále ve vývoji Maximální: zatím neurčena, pravděpodobně vetší než warp 9,99


Srovnávací indexy: (Třída Galaxy = 1 000) Cestovní mód: Palebná síla fázerů: 1 200 Palebná síla torpéd: 1 350 Přesnost a dosah zbraní: 1 175 Síla štítů: 1 450 Pancéřování trupu: 3 100 Rychlost: 4 125 Manévrovatelnost v boji: 8 500 Bojový mód, všechny části: Palebná síla fázerů: 1 800 Palebná síla torpéd: 3 375 Přesnost a dosah zbraní: 1 175 Síla štítů: 1 450 Pancéřování trupu: 3 100 Rychlost: 4 125 Manévrovatelnost v boji: 12 500

Celkový index: 1627 2347

Diplomatické vybavení: Stupeň 2

- Pouze pro přepravu diplomatů – ubytování na krátkých letech mezi soustavami v prostorách posádky

Předpokládaná životnost: 84 let Cyklus oprav: Minimální: 1 rok Standardní: 3 roky Maximální: 12 let


Prometheus je vyvrcholením několika oddělených projektů zkombinovaných do jednoho testovacího prototypu. Hvězdná flotila poznala, že, bez ohledu na zbraňové systémy má největší bojovou výhodu loď s velkou manévrovatelností. Fyzika warp pohonu říká, že pro daný výkon motoru má větší manévrovatelnost loď menší. Ale menší velikost znamená i méně vnitřního prostoru pro všechna zařízení, která musí loď Federace mít. Jedním z řešení jsou menší lodě se specifickými úkoly, ale nebojová povaha Federace klade důraz spíše na víceúčelovost lodí. Nicméně u lodí třídy Galaxy se objevil zajímavý prvek oddělitelné a opět připojitelné talířové sekce. Bez talíře byla inženýrská sekce určená k boji manévrovatelnější než loď s připojeným talířem. Ze strategického hlediska ovšem tento prvek nebyl příliš účinný. Jednak při neočekávaném útoku nebylo dost času na rozdělení, dále talířová sekce postrádala warp pohon, takže se nemohla rychle uchýlit do bezpečí, a konečně na talířové sekci se nacházely jedny z největších phaserových baterií, a rozdělením tak loď ztratila část svých bojových možností. Proto k použití tohoto systému docházelo jen sporadicky.

V roce 2359 zahájila Flotila projekt na výzkum možnosti stavby lodi s několika nezávislými trupy. Podle požadavků měla být loď schopna rozdělit se na nejméně dvě části, každou s vlastním warp pohonem. Jedna by mohla útočit téměř veškerou výzbrojí lodi, při vysoké rychlosti a manévrovatelnosti. Druhá část s veškerým vědeckým a diplomatickým vybavením a také civilní částí posádky by mezitím vysokou warp rychlostí odletěla do bezpečí. Většina technologií vyvinutých pro projekt Intrepid byla implementována i do tohoto, obdobně vypadajícího, teoretického modelu, dokončeného roku 2363.

V roce 2364 byla Flotila připravena zahájit stavbu mnohatrupé lodi, ale v té době se USS Enterprise-D, tehdy nejsilnější loď Flotily, střetla u Neutrální zóny s romulanským Warbirdem, který ji rychle porazil. Setkání s novým silným nepřítelem vedlo k přehodnocení projektu mnohatrupé lodi. Loď se nyní měla skládat ze tří trupů s vlastním warp pohonem a měla mít další zbraně na úkor všech vědeckých a diplomatických zařízení.

V průběhu vývoje se Federace střetla také s Borgy a Domionionem – silnými a nevyzpytatelnými nepřáteli. To donutilo konstruktéry zvýšit úsilí na stavbě teď již čistě válečné lodi. Každá vhodná existující nebo vyvíjená technologie byla urychleně implementována do tohoto projektu. Nejvíce součástí přicházelo z obdobného projektu Sovereign. Namísto phaserů typu VIII, které loď sdílela s Intrepidem, byly nainstalovány phaserové banky typ XII, dále dodány nové štíty s automatickou modulací, nové motory ze Sovereignu a ablativní pancéřování, pole strukturální integrity trupu a kvantové torpédomety z Defiantu.

Tato technologie udělala z Promethea jednu z nejlépe vyzbrojených a obrněných lodí vůbec. Malá velikost spolu s vysokou rychlostí a velkou manévrovatelností ji udělala devětkrát silnější než její základ Intrepid.Síla Promethea se ukázala, když byla loď uloupena vzbouřenými Romulany v roce 2374. Přestože byla loď jen v testování, dokázala těžce poškodit jednu Nebulu a přežít kombinovaný útok dvou lodí Defiant a jedné Akiry. Ve stejné bitvě bez potíží smetla za použití rozdělených trupů romulanský Warbird. Úspěch lodi Prometheus při této nešťastné bitvě překonal všechna očekávání. Možnost “nacpat” zbraně ze Sovereignu do lodi velikosti Intrepidu by mnohonásobně zvýšila údernou sílu Hvězdné flotily. To by bylo v době nejhorší fáze války s Dominionem více než vítané. Proto se vbrzku očekává masivní produkce lodí této třídy.

Pozn. autora Francesska - rychlost:

Dosavadní TNG rovnice pro výpočet warpu je nedostačující. Ta počítá s tím, že warp 10 je nekonečný, a musí se složitými rovnice mi k ní blížit, tím nám vznikájí sílená 0,0 čísla - například 9,9 - 9,75 - 9,99 - 9,997...

Inspirací se TNG seriáru - dílu All Good Things ... - kde USS Pasteru byl schopen warpu 13 - což by bylo dle mé rovnice 4826,809 = 4827*(c*c) - odhadem by to byl warp 9,95.

Zpátky k Prometheu, kde je ho maximální rychlost je o něco vyšší než warp 9,99 - 7912.

Dle mé rovnice by byla maximální rychlost promethea 15,7 - 8502 - kritická rychlost 16,2 - 9341 - po dobu asi 18 hodin.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki