FANDOM


Operace Návrat
Operation Return 1
Datum rok 2374
Místo Bajorský sektor
Výsledek Vítězství Federace
Znovuzískání stanice Deep Space 9
Stažení sil Dominionu z Bajorského prostoru
Válčící strany
Spojená federace planet a Klingonské obranné síly
UFOP logo
Klingon Empire logo
Velitel Benjamin Sisko
Martok
Počáteční síla 627 lodí Federace, klingonské posily
Ztráty vysoké
 
Cardassijská unie a Dominion
Cardassian Union logo
Dominion logo
Velitel Dukat
Weyoun
Počáteční síla 1 254 Jem'Hadarských a Cardassijských plavidel
Ztráty vysoké