FANDOM


Nekov Nekovy jsou jedna ze tří skupin chemických prvků, další dvě skupiny jsou kovy a polokovy. Jako kritérium pro rozdělení do těchto skupin slouži vazebné a ionizační vlastnosti. Nekovy mají vysokou elektronegativitu, tzn. že jejich valenční elektrony jsou pevně poutány k atomu.

Mezi nekovy patří halogeny, inertní plyny a také tyto prvky:

Vodík (H) Uhlík (C) Dusík (N) Kyslík (O) Fosfor (P) Síra (S) Selen (Se) Všechny nekovy, kromě vodíku, se nacházejí v pravém horním rohu periodické tabulky prvků. Na rozdíl od kovů, jsou nekovy izolanty nebo polovodiče. Tyto prvky často tvoří iontovou vazbu s elektropozitivními prvky nebo kovalentní vazbu s ostatními prvky. Oxidy nekovů jsou kyselinotvorné.

Známe pouze 18 nekovů, zatímco kovů je známo více než osmdesát. Ale koncentrace nekovů na Zemi je podstatně vyšší než koncentrace kovů. Organismy jsou tvořeny převážně nekovy.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki