Fandom

encyklopedie Star Treku

Memory Alpha:Dokonalý článek

1 732stránek na
této wiki
Add New Page
Diskuse0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Dokonalý článek ve Memory Alpha…

 • Začíná definicí nebo srozumitelným popisem daného tématu. Ten je tak, jak je to jen možné, pochopitelný i někomu, kdo v daném oboru není odborníkem. Účelem encyklopedie je zaznamenat znalosti lidstva způsobem, který je přístupný co největšímu počtu lidí, což vyžaduje názorný popis toho, o čem článek pojednává. Čtenář není jen tak vhozen doprostřed tématu hned prvním slovem – je do něj postupně uveden.
 • Je encyklopedickým článkem, popisuje fakta, nikoli autorovy dojmy nebo názory.
 • Popisuje a prozkoumává do hloubky různé způsoby pojetí stejného tématu. Není ani intelektuálně provinční, ani akademicky namyšlený. Neobsahuje pouze hledisko jedné osoby – je zřejmým výsledkem spolupráce mnoha autorů, nebo jednoho autora, který opravdu důkladně zvážil a opravdu porozuměl všem různým způsobům chápání daného tématu.
 • Je zcela dokonale nezaujatý. Opatrně se snaží – což někdy dokáže pouze opravdový expert – prezentovat každý z různých soupeřících pohledů na kontroverzní témata spravedlivě a přívětivě. Nejen, že všechna soupeřící hlediska jsou přívětivě představena, jsou také logicky uspořádána, takže čtenář má jasnou představu o situaci. Samozřejmě, že nejběžnější názory, ať jsou jakékoliv, jsou zdůrazněny a extrémně okrajové názory jsou zaznamenány pouze letmo (ale mohou mít své samostatné stránky, kde jsou rozebrány podrobně).
 • Je dostatečně dlouhý a poskytuje tolik obsahu, kolik je potřeba. Přestože je jasně tématicky vyhraněný, opravdu dokonalý článek poskytuje dostatek hlubokých informací a analýz.
 • Obsahuje odborné znalosti, které jsou přesné a důkladné, a neobsahuje vágní obecnosti a polopravdy, které by vycházely z nedokonalého pochopení problematiky.
 • Je dobře podložen a uvádí své zdroje, kterými nejsou autorovy oblíbené okrajové práce, ale naopak ty považované za základní a v oboru nejčastěji používané.
 • Je pochopitelný a jednoznačný, nelze si jej vykládat chybně. Nejen, že začíná definicí, ale také je logicky strukturován a používá srozumitelné věty. Je napsán s vědomím toho, jak právě čtenář, který článek potřebuje, bude výkladu rozumět a v čem by mohl mít potíže s pochopením.
 • Je rozvržen tak, že struktura i důvod uvedení každé z částí článku jsou buď samozřejmé nebo důkladně objasněné. Čtenář nenarazí na odstavec, u kterého nechápe, proč je v daném článku vůbec uveden.
 • Obsahuje přiměřené množství obrázků (dostatek pro vysvětlení tématu, ale žádné zbytečné navíc; ať už to znamená žádný, nebo mnoho). Každý obrázek má vhodný titulek, ze kterého je účel obrázku zřejmý, a článek neponechává žádné otázky, které by byly snadno zodpověditelné chybějícím obrázkem.
 • Vysvětluje všechny základní termíny přímo v rámci článku. Pokud je nějaký termín nezbytný pro pochopení daného tématu, měl by být objasněn v článku o tomto tématu, přestože je také vysvětlen v jiném článku. Čtenář by neměl být nucen číst další stránky pro pochopení základních částí uvádějících do tématu (pokud článek není evidentně pouhou shrnující úvodní stránkou, která odkazuje na další články).
 • Je napsán poutavým stylem. Nepoužívá dlouhá složitá souvětí či jinak zbytečně nudný jazyk.
 • Obsahuje všechny základní informace, které obsahují jiné články podobného druhu. Například každá biografie by měla obsahovat data narození a smrti, pokud jsou známa.
 • Jeho vzhled odpovídá vzhledu a stylu Memory Alpha a typografickým standardům obecně.
 • …neexistuje. V žádném případě si nemyslíme, že je třeba v každém článku usilovat o plné vyhovění všem těmto standardům. Dokonalý článek je platónský ideál – žádný člověk ho nemůže dosáhnout. Je důležité, aby na Memory Alpha bylo vkládáno maximum materiálu, i když je nedokonalý. Ale nemůže uškodit, když každý autor bude v podvědomí udržovat myšlenku na to, jakými způsoby může jeho nedokonalá práce být vylepšena.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Dokonalý_článek

V síti Wikia

Náhodná Wiki