FANDOM


Kirk und Spock kämpfen

Kirk a Spock bojují s lirpami (2267)

Lirpa byla tradiční vulkánská osobní zbraň. Na dlouhé holi byla na jednom okraji kovová velmi ostrá čepel vějířovitého tvaru a na druhém konci těžké závaží. V dolní polovině čepele býval umístěn vulkánský nápis.

Vulkánské vrchní velení vyslalo v roce 2154 proti Jonathanu Archerovi a T'Pol do vulkánské pouště Výheň přepadové komando. Vulkánské komando bylo vybaveno lirpami, protože energetické zbraně nemohlo použít. Archer se při sebeobraně jedné lirpy zmocnil. Protože předtím se mu podařilo spojit s myslí Syrrana, byl obeznámen s jejím používáním, a vydatně ji využil v boji proti komandu. (ENT: Kir'Shara)

Film-I 02

Prastará vulkánská socha bojovníka s lirpou

Při Pon-farr (čas páření) používali vulkánští bojovníci tuto zbraň při Kal-if-free. (TOS:Amok Time)

Náhorní plošina Vulkanu, na které se Spock snažil dosáhnout v roce 2273 Kolinahru, byla vyzdobena prastarými sochami. Jedna ze soch představovala vulkánského bojovníka držícího lirpu. (Star Trek: The Motion Picture)