FANDOM


Koalici Madena tvořily dvě planety typu M, Altec a Straleb, které se nacházely v planetární soustavě Omega Sagitta. Obě planety byly osídleny stejným humanoidním druhem.

Společenství obou planet žila v roce 2365 na základě této koalice v míru a na dobré technické úrovni. Rozpory mezi nimi způsobily děti významných a respektovaných představitelů těchto planet. Benzan z planety Straleb a Yanara z panety Altec se spolu tajně zasnoubili. Do tohoto vztahu se zapletl kapitán Thadiun Okona a společně s Jean-Lucem Picardem musel vše v dobré obrátit (TNG: The Outrageous Okona).