FANDOM


KlingonskySovnik
Autor: Marc Okrand
Nakladatelství: Pocket Books
Vydáno: 1985 a 1992
Stran: 192 (druhé vydání)
Nakladatelství ČR: Triton
překladatel: Bc. Viktor Horák
Vydáno v: 2008
Stran: 280
Identifikátor: ISBN 0671543490
ISBN 067174559X (druhé vydání)
Identifikátor ČR: ISBN 978-80-7387-196-3
Klingon Dictionary 02
Protože kniha „Klingonský slovník“ nepatří mezi kánon Star Treku, jsou na této stránce zvýrazněny pouze pojmy, které jsou kanonické.


Jedná se učebnici klingonského jazyka. Tento slovník zahrnuje základní gramatická pravidla, větnou skladbu a slovní zásobu s výrazy, které přibližují povahu bohaté klingonské kultury. Dále se uvnitř najde překlad a výslovnost reprezentačních klingonských frází, jako: "Vždy důvěřuj svým instinktům", "Aktivuj transportní paprsek", a "Vzdej se, nebo zemři!". Kniha mimo jiné obsahuje:


  • Přesný průvodce výslovností;
  • Povely ve zkrácené klingonštině;
  • Správné použití předpon a přípon;
  • Spojky, zvolání a stupňování;
  • Jednoduchou a komplexní strukturu vět.


Slovník byl vytvořen na základě klingonského jazyka používaného ve filmech Star Trek a seriálu Star Trek: Nová generace.