FANDOM


Klingonský dravec
2bop1
Typ: Válečná loď
Rychlost: Warp 5+
Zbraně: 8 Disruptorových kanónů; 2 odpalovače fotonových torpéd (přední a zadní)
Obrana: Dispersivní plátování můstku; Deflektorové štíty; Maskovací zařízení
2bop2
Zadní pohled


Klingonský dravec je jednou z prvních tříd klingonské flotily, se kterou se Hvězdná flotila setkala v průběhu 50. let 22. století. První setkání se uskutečnilo na vnějším perimetru Sluneční soustavy na začátku roku 2153. Avšak v té době o této třídě Flotila věděla už dva roky.

Toto pojetí Dravého ptáka položilo základ, na kterém stavěl design lodí Klingonského impéria po další dvě staletí (tyto lodě také vystupovaly pod stejným označením – Bird of Prey).

Rozvržení lodi Editovat

Pojetí vnější části lodi (exteriéru) je srovnatelné se soudobými třídami Impéria – s průzkumnou třídou Raptor a bitevním křižníkem D5. Design jako takový se dá, jak z názvu plyne, přirovnat ke druhu ptáka, dokonce má na „křídlech“ vyobrazen vzor pěří.

Hlavní část hmotnosti lodi je soustředěna v zadní části. Můstkový modul je umístěn v kulovité přední sekci, ktará je ode zbytku lodi oddělena relativně tenkou spojovací sekci, tzv. „krkem“.

Hangár raketoplánů, impulzní trysky i warpové motory jsou umístěny na zadní části lodě. Oba pohonné systémy jsou umístěny na vršku zadní sekce trupu.

Taktické systémy Editovat

2bop4

Klingonský dravec při útoku na Orionské stíhače

V době, kdy bylo této třídy užíváno byl její arzenál přinejmenším působivý – loďě této třídy disponovaly alespoň osm předních disruptorových bank, a to včetně dvou postranních disruptorových děl a 360-stupňového odpalovače. Třída byla dále vybavena duálními odpalovači fotonových torpéd umístěných na přední a zadní straně. Co do obranných systémů, třída byla vybavena obrannými štíty.

Je záhodno uvedené údaje porovnat s ostatními loděmi poloviny 22. století – např. s třídou NX, která zpočátku fotonovými torpédy ani štíty vybavena nebyla – místo nich měla na palubě zásobu vysokoexplozivních hlavic a byla vybavena plátováním trupu, které ovšem nebylo tak dokonalé, jako je tomu u deflektorových štítů.

Až do modernizace Enterprise (třídy NX) byla jedinná loď třídy Bird of Prey pro tuto vlajkovou loď tehdejší Hvězdné flotily více než výzva. I tak ale nebyl rozdíl sil takový, aby byl Dravý pták schopen odolat útoku tří běžných lodí Flotily najednou. Poté, co byla NX-01 Enterprise refitována měla takřka totožné bojové vlastnosti, jako Dravý pták.

Tato třída byla vybavena technologií vlečného paprsku. Jeho emitér byl umístěn na spodní straně trupu každého křídla tak, aby v případě nutnosti mohl navigovat loď k dokovacímu portu.

Narozdíl od třídy Raptor byl Dravý pták vybaven únikovými moduly. Ty mohly být použity v případě, kdy bylo nutné provést evakuaci posádky – k té mohlo dojít např. v případě, kdy bylo zasaženo vedení plasmy na spodní straně lodi; takový zásah totiž mohl vyřadit celou lodní energetickou síť.

Pozadí Editovat

Označení „Dravý pták“ bylo poprvé užito v epizodě seriálu Star Trek Enterprise „Sleeping Dogs“ (v ohledu k timeline Treku). Ve dřívější epizodě se v originálním znění mluví o klingonských lodí jako o flotile lodí označených jako „Warbirds“, lze však předpokládat, že šlo o Dravé ptáky.

Design CGI modelu byl inspirován modelem Nilo Rodise, který se poprvé objevil ve filmu TSFS. V té době se prosazovalo tvrzení, že označení „Dravý pták“ bylo romulanské označení převzaté Klingony (pravděpodobně v době, kdy romulané užívali klingonských lodí třídy D7 v průběhu 23. století). Poté, co se ale toto označení objevilo i ve století 22. se zdá, že tento názor je nesprávný.