Fandom

encyklopedie Star Treku

Ketracel bílý

1 732stránek na
této wiki
Add New Page
Diskuse0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Ketracel white repository.jpg

Kontejner s ampulkami ketracelu bílého

Kudaketan.jpg

Jem'Hadar s trubičkou dodávající ketracel bílý

Ketracel bílý nebo také jen ketracel je látka obsahující isogenický enzym a výživné látky a je určena pro jem'hadarské vojáky Dominionu, kteří jsou na ní závislí. Pokud jí mají nedostatek, jsou ve stresu, neovládají se, přičemž hrozí nebezpečí, že zaútočí na vše ve svém okolí, a nakonec bez jejích dodávek zemřou. Jelikož obsahuje i veškerou výživu, kterou Jem'Hadaři potřebují, nemusí jíst ani pít.

Závislostí na ketracelu si Dominion zajišťuje loajalitu svých vojáků, i když u většiny z nich to není nutné, protože jejich oddanost Zakladatelům je absolutní.

Dohled nad rozdělováním ketracelu má Vorta velící jednotce, a jeho předávání vojákům doprovází ceremonie:

Vorta: "První (jméno Prvního Jem'Hadara), můžeš se zaručit za věrnost svých mužů?"
První Jem'Hadar: "Slibujeme věrnost Zakladatelům až do naší smrti."
Vorta: "Pak od nich přijměte tuto odměnu. Ať vás posílí."

Během války s Dominionem se síly Dominionu v kvadrantu Alfa musely potýkat s nedostatkem ketracelu, protože ústí červí díry bylo zaminováno, takže jej nebylo možno dopravovat z kvadrantu Gama, a velké množství zásob, které Dominion měl v hlavním skladišti v cardassijském prostoru, bylo zničeno posádkou kapitána Siska. (DS9: A Time to Stand)

Z důvodu následného nedostatku ketracelu se Cardassiané zabývali myšlenkou otrávit zbývající zásoby ketracelu a eliminovat tak hrozbu řádění Jem'Hadarů poté, co látka úplně dojde.

Vzácně se přihodí, že je jem'hadarský voják "zrozen" s jistou genetickou mutací, takže jeho tělo dokáže ketracel produkovat samo, většina těchto případů však není odhalena. (DS9: Hippocratic Oath)

Všechny dosavadní pokusy o vyléčení Jem'Hadarů z jejich závislosti skončily nezdarem.

V síti Wikia

Náhodná Wiki