FANDOM


NapadeniData

Napadení Data iconianským přenosovým softwarem

Iconianský přenosový software byl šířen do vesmíru velmi prastarou a vyspělou indianskou civilizací. Příslušné programy byly uloženy v malých sondách, z nichž se poté přehrával do napadených počítačů. Tento přenos byl zajišťován bezkontaktně. Po načtení začaly programy přepisovat v cílovém počítači stávající software. V případě jeho načtení do federačních nebo romulanských lodních počítačů, začaly tyto počítače selhávat, což vedlo až ke katastrofickým poruchám lodních systémů. Přesný účel přenosů iconianského softwaru do počítačů nebyl nikdy přesně vysvětlen. Jeden z možných důvodů byl ten, že si tím Iconiané zajišťovali možnost propojení vzdálených míst ve vesmíru pomocí svých bran.

V roce 2365 objevila federační loď USS Yamato v Romulanské neutrální zóně planetu Iconia. Z ní byla následně automaticky vypuštěna sonda, která infikovala USS Yamato svým softwarem. Loď Yamato následně vybuchla, protože načtené programy způsobily selhání magnetické izolace kontejnerů s antihmotou a následně došlo k explozi warpového jádra lodi.

Iconianský přenosový software se později rozšířil i na USS Enterprise-D a IRW Haakona, když si obě lodi stáhly palubní deníky z USS Yamato.

Hlavní inženýr Geordi La Forge přišel na to, jak nežádoucí nainstalované programy potlačit. Řešení spočívalo ve vypnutí všech palubních systémů, vymazáním postižených oblastí paměti a následným načtením záložních lodních programů z paměťového jádra palubního počítače. Na tento nápad La Forge přišel, když androidDat byl také napaden přenosovým softwarem, v důsledku čehož přestal správně fungovat. Později si Dat sám inicializoval samoobnovovací program, který mél uložený ve svém pozitronovém mozku. Tím se mu podařilo iconianské programy vymazat. (TNG: Contagion)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki