FANDOM


Iconianstina

Zápis v iconianštině

Iconianština je starověký jazyk, kterým mluvili a psali Iconiané, nyní vymřelý druh. Jejich mateřkou planetou byla Iconia. Z iconainštiny během doby vznikla rodina dalších jazyků. Mezi tyto jazyky patří dewanština, dinasianština a iccobarština. V podstatě se jedná o vývojové větve původního jazyka iconianštiny.

V roce 2365 se nadporučíku Datovi podařilo pomocí porovnání všech jazyků patřících do rodiny iconianštiny vyluštit některá základní shodná slova. Mezi ně například patří slova: matka, otec, dítě, domov, kmen, jídlo, život, smrt, láska, váš, náš a … . Toto porovnání jazyků provedl Dat na příkaz kapitána Jean-Luca Pikarda při zkoumání řídícího centra vyhynulých Iconainů na jejich mateřské planetě.

V řídícím centru se nacházela velká řada ovládacích panelů, které byly popsány, pro výsadkový tým, neznámým písmem. Díky vzájemnému porovnání jazyků Dat odhadl, že nápis na jednom panelu oznamuje, že se jedná o panel pro ruční ovládání počítače. Po jeho spuštění se výsadkovému týmu objevila brána a v ní se začaly zobrazovat vzdálená území, ale na okamžik se objevila též i strojovna Enterprise-D. Takže první pokus o překlad se Datovi nezdařil.

Přesto Picard požádal Data, aby mu na základě vyluštěných základů iconianštiny dal pokyny, jak destrukcí řídící středisko zničit, aby se nedostalo do rukou Romulanů. Jak se ukázalo, povedlo se Datovi vše správně vyluštit. Picardovi se podařilo řídící středisko zničit a sám se zachránil průchodem branou. (TNG: Contagion)