FANDOM


Barclay and obrien checking the heisenberg compensator

Por. Barclay a náčelník O'Brien skenují Heisenbergův kompenzátor

Heisenbergův kompenzátor (neboli Kompenzátor subprostorového pole) je komponent transportního systému. Kompenzátor řeší problémy způsobované Heisenbergovým principem neurčitosti (odtud jeho jméno). Umožňuje transportním senzorům kompenzovat jejich neschopnost určit jak polohu tak moment hybnosti částic transportovaného objektu a stanovit je se stejnou přesností. Tím zajistí, že tok hmoty zůstává koherentní během transportu a nedochází ke ztrátě dat.

O původuEditovat

  • Heisenbergův kompenzátor obchází Heisenbergův princip neurčitosti, který říká, že nelze současně určit polohu a hybnost mikročástice s absolutní přesností. Čím přesněji určíme hybnost částice, tím méně přesně určíme její polohu a naopak, přičemž platí, ze součin nepřesností určení obou veličin je vždy větší nebo roven polovině redukované Planckovy konstanty.
  • Když se v roce 1994 Časopis Time zeptal, "Jak pracuje Heisenbergův kompenzátor?" Mike Okuda odpověděl, "Pracuje celkem dobře, děkuji."
  • Heisenbergův kompenzátor původně vznikl jako vtip vsazen do konzole transportéru v TNG

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki