FANDOM


Dinaal
Dinaal
Kvadrant: Delta
Obyvatelstvo: Dynaalové, Jyeové
Hospital ship 42
Zdravotnická loď 4-2 nad jednou z metropolí planety Dinaal (2377)

Dinaal (nebo Dinaali), je mateřský svět druhu Dinaali, nacházející se v kvadrantu Delta. Planeta Dinaal je velmi hustě obydlena, a téměř každá část planety je zaplněna výškovými budovami, které jsou stavěny bez ohledu na estetiku. Atmosféra nad nejhustěji obydlenými oblastmi je otrávená, a v těchto oblastech také populace trpí hladomorem.

Přes svou těžkou industrializaci Dinaalané nezvládli zřídit adekvátní zdravotní péči pro celou svou planetu. To vedlo k tomu, že museli o pomoc požádat druh Jye, aby rekonstruovali jejich zdravotnický systém. Jyeové vystavěli zařízení nazývané Alokátor, komplexní celoplanetární počítačový systém, který rozděloval zdravotnickou péči podle důležitosti obyvatel Dinaalu. O tom, kdo je důležitý a kdo ne, rozhodoval takzvaný LK, neboli léčebný koeficient (TC- treatment coefficient). Každý občan planety, i její návštěvník, měl svůj vlastní LK.

Nad dinaalskými městy se nacházeli obrovské zdravotnické lodě, které byli také řízeny Jyei. Tyto plavidla měli čtyři úrovně zdravotnické péče, které se lišili kvalitou ošetření i luxusem. O tom, do jakého oddělení se nemocný dostane, rozhodoval jeho LK. Každá loď měla také pátou úroveň, která sloužila jako márnice. (VOY: "Critical Care")

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki