FANDOM


Anya2
Anya (v „obvyklé“ podobě)
Pohlaví: Žena
Druh: Allasomorf
Herečka: Paddi Edwarnds – postarší žena
Herečka: Mädchen Amick – dospívající dívka
Herečka: Cindy Sorenson – kožešinové zvíře
Kaskadér: Alex Daniels – velká nestvůra


Annya je allasomorf a byla vychovatelkou Saliy, budoucí vládkyně na planetě Daled IV.

Obě v roce 2365 přepravila loď USS Enterprise-D z planety Klavdia III zpět na planetu Daleb IV. Během letu se Anya intenzivně starala o bezpečnost své mladé svěřenkyně Saliy.

Při ochraně Saliy využívala i svých allasomorfních schopností ke změně své fyzické podoby. Její obvyklá podoba na palubě byla podoba postarší ženy, ale vyžadovala-li to situace, měnila se do podoby růžných hrůzostrašných živočichů. To nastalo, když Wesley Crusher se Seliou navázal velmi přátelský vztah, který mohl přejít do vztahu milostného. Naopak, když přesvědčovala Saliu o možném nepřístojném chování k Wesleymu, zjevila se jako dospívající dívka.

Anya1

Anya v různých podobách

Její starost o bezpečnost Saliy šla tak daleko, že při prohlídce lodi podezřívala Georgiho La Forgeho ze špatného stavu pohonného zařízení. Při návštěvě ošetřovny, kde uviděla pacienta s andronesianskou encefalitidou, vyžadovala na doktorce Katherine Pulaski jeho usmrcení, protože měla strach o zdraví své svěřenkyně. Doktorka toto odmítla a situace se silně vyhrotila, protože Anya poprvé veřejně změnila svoji fyzickou podobu, proměnila se v nebezpečnou velkou nestvůru, které chtělo doktorku napadnout.

Po příletu k planetě Daled IV Anya již nenásledovala Saliu na Daled IV, ale nechala se transportovat na třetí měsíc planety (na něm žila, než se ujala Saliyniny výchovy). Při loučení jí řekla, že by nikdy Wesleymu neublížila, bylo to od ní jen varování a upozornění, že Saliu čekají vladařské povinnosti. (TNG: The Dauphin)