Fandom

encyklopedie Star Treku

Antičas

1 732stránek na
této wiki
Add New Page
Diskuse0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

AnticasovyProstor.jpg

Zobrazení antičasové erupce na hlavní obrazovce USS Enterprise-D

Antičas je pojem vycházející z časové mechaniky. V roce 2370 byla časová mechanika poměrně novou teorií. Antičas se jeví, jako by plynul vůči normálnímu času opačně.

Vztah mezi normálním časem a antičasem lze přirovnat ke vztahu mezi hmotou a antihmotou. Kdyby se čas a antičas dostaly do přímého styku, vznikla by jejich naprostá anihilace, tedy vzájemně by se zničily. Výsledkem této anihilace je vygenerování časové energie. Tato interakce – antičasová erupce - by byla příčinou zničení klasického kontinua.

Takový jev byl vyvolán ve třech časových dobách – v alternativní časové linii k roku 2364, v roce 2370 a pouze rámcově dané doby v budoucnu – třemi současně vyslanými inverzními tachyonovými pulsy ze tří lodí USS Enterprise-D do stejného místa v prostoru. Tím byla narušena subprostorová bariéra a antičasová anomálie, která byla touto bariérou izolována, se začala rozlévat do "normálního" prostoru. Bariéra byla později nahrazena statickým warp pouzdrem a tím nebyla zničena probíhající časová linie.

PocitacoveZobrazeni.jpg

Grafické zobrazení antičasové erupce

Časová energie vznikající při anihilaci času s antičasem má velmi nepříznivý vliv na organickou tkáň, v podstatě její příčinou se navrací do dřívějšího stadia – mládne, například stará jizva vymizí nebo lidský plod se začne vracet do méně vyvinutého stavu (TNG: All Good Things…).

V síti Wikia

Náhodná Wiki