FANDOM


Adrenalin je lék založený na stejnojmenném lidském hormonu(známém také jako epinefrin), užívaný k léčbě nemoci z ozáření.

Ačkoliv byl nahrazen hyronalinem, adrenalin byl shledán efektivním při léčbě neznámé radiace z komety, která prolétala blízko planety Gama Hydra IV. Radiace způsobovala urychlení procesu stárnutí.