FANDOM


Adrenalin je lék založený na stejnojmenném lidském hormonu(známém také jako epinefrin), užívaný k léčbě nemoci z ozáření.

Ačkoliv byl nahrazen hyronalinem, adrenalin byl shledán efektivním při léčbě neznámé radiace z komety, která prolétala blízko planety Gama Hydra IV. Radiace způsobovala urychlení procesu stárnutí.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki