FANDOM


Název šéf byl používán pro označení pracovního postavení vedoucích důstojníků, případně poddůstojníků na hvězdných lodích, případně v dalších zařízeních nebo institucích Federace. Jedná se o vedoucí postavení v pracovním kolektivu. V některých případech je označení pojímáno slangově. V řadě případů je místo šéf používáno označení náčelník, vedoucí, velitel, hlavní ...


Hodnosti a názvy funkcí Hvězdné flotilyEditovat

  • Šéfinženýr (Chief engineer) - vedoucí pracovník odpovídající za technický stav lodí, hlavně pak jejich strojoven. Někdy se pro tuto funkci používá označení hlavní inženýr.
  • Hlavní lékař (Chief medical officer) - vedoucí pracovník odpovídající za zdraví posádek a chod ošetřoven na lodích. Někdy se pro tuto funkci používá označení šéflékař a ve vojenské hierarchii jako hlavní zdravotnický důstojník.
  • Šéf transportu (Transporter chief) - vedoucí pracovník odpovídající za chod transportérů. Někdy se pro tuto funkci používá označení šéf přepravy.
  • Vrchní velitel (Commander in chief) - nejvyšší velitelská funkce v rámci vojenské hierarchie, tedy i Hvězdné flotily.
  • Velitel lodních poddůstojníků (Chief petty officer - CPO) - vedoucí pracovník odpovídající za činnost spolupracujících (servisních) jednotek (převážně vojenských) s Hvězdnou flotilou.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki